Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Quetzal Artisan (www.quetzalartisan.com), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 62253255.

Informatie op deze website
We proberen de informatie op deze website up-to-date te houden. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website is primair bedoeld om u te informeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg van het opvolgen of toepassen van via deze website verkregen informatie.

De informatie op deze website geeft geen garanties of garanties, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Onze productbeschrijvingen vormen hierop een uitzondering. In onze omschrijvingen proberen we zo duidelijk mogelijk te omschrijven wat je kunt verwachten van onze handgemaakte producten.

Prijzen
De prijzen van onze producten kunnen veranderen. De actuele prijs is de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van bestellen, althans op het moment dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type of programmeerfouten.

Privacy
Uiteraard verwerken wij uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier. Om u hierover goed te kunnen informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Je vindt het hier: [Privacy Policy ] . Mocht u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Intellectueel Eigendomsrecht
Deze website en de inhoud van deze website is afkomstig van Quetzal Artisan. De inhoud, waaronder teksten, afbeeldingen en video, wordt beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Wij zijn de rechthebbende van deze inhoud, of we hebben geldige toestemming om deze inhoud te gebruiken.

De inhoud van deze website mag dan ook niet zonder onze toestemming worden verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd, tenzij hierop een wettelijke uitzondering bestaat. Content kan worden gedeeld via de social media buttons die beschikbaar zijn op onze website.

Als u inhoud van onze website wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via info@quetzalartisan.com . Als een derde partij de eigenaar is van deze inhoud, verwijzen we u door naar deze derde partij.

Derden
Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud op websites van derden waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van embedded content van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden bevatten niet altijd een aanbeveling van die derde partij of de daar getoonde inhoud of producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor verbroken links of gevolgen van het volgen van links. Inhoud op websites van derden kan wijzigen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.

Let op en neem af
Mocht u onverhoopt inhoud op een van onze websites aantreffen die naar uw mening onrechtmatig is, dan vragen wij u dit te melden door een e-mail te sturen naar info@quetzalartisan.nl .

U kunt een melding doen door ons een e-mail te sturen met de volgende gegevens:
- de URL van de pagina waar u de inhoud heeft gevonden;
- een korte omschrijving van de inhoud;
- onderbouwing waarom de content onrechtmatig is en, indien het een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht betreft, de naam van de rechthebbende;
- uw naam en contactgegevens.

Wij reageren binnen 7 dagen op uw e-mail. Als de onder onze aandacht gebrachte inhoud duidelijk onwettig is, zullen we de inhoud onmiddellijk offline halen. Indien wij niet binnen 7 dagen kunnen vaststellen of de inhoud onrechtmatig is, zullen wij u informeren over de maatregelen die wij nemen en over ons nader onderzoek. We kunnen contact met u opnemen voor meer informatie.

Wijzigingen
De website en alle pagina's en informatie die op de website te vinden zijn, kunnen te allen tijde worden gewijzigd of verwijderd. Wij geven deze wijzigingen niet vooraf door. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te wijzigen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen adviseren wij deze disclaimer regelmatig te raadplegen.